INSPIRĂ-TE DIN AME­NA­JA­REA Ezzo De­sign

Casa si Gradina - - BINE PRIMIțI - PRODUCȚIE: Oa­na Mo­no­ran

Li­nii mo­der­ne, for­me şi tex­turi cât mai con­for­ta­bi­le cu pu­tin­ţă. Cro­ma­ti­ca ale­a­să, în do­uă nuan­ţe in­ten­se ală­tu­ra­te su­pra­fe­ţe­lor al­be şi de cu­loa­rea lem­nu­lui, dă per­so­na­li­ta­te spa­ţi­u­lui.

FOTO: PR fir­me­le me­nți­o­na­te

E loc pentru toa­tă lu­mea: col­ţar ex­ten­si­bil cu şez­long ro­ta­tiv Inzell, 4.217 lei, www.mo­bex­pert.ro

Pu­ne în ra­mă amin­ti­ri­le me­mo­ra­bi­le din că­lă­to­ri­i­le ta­le. Set Mas­se­na din 7 ra­me foto, 1587 lei, www.mo­bex­pert.ro

Plan­tă pentru ca­me­ră şi bi­rou Yuc­ca, cu trei tul­pini, 145 m înăl­ţi­me, 139 lei, www.flo­ra­ria­trias.ro

De­sign apar­te: ca­na­pea fi­xă Kel­ly, cu do­uă lo­curi şi pi­ci­oa­re din ste­jar, 3691 lei, www.eva­li­ght.ro

De efect în li­ving sau dor­mi­tor: lam­pă de po­dea Col­ches­ter, cu tre­pi­ed, 185 lei, www.in­sig­nis.ro

Accesoriile pot fa­ce di­fe­ren­ţa: per­nă de­co­ra­ti­vă La For­ma, 30x50cm, www.bo­na­mi.ro

Din fi­re na­tu­ra­le: co­vor din lână şi bum­bac, 140x200cm, 1005 lei, www.sa­ra­di.ro

Sim­pli­ta­tea e me­reu o op­ţi­u­ne bu­nă. Scaun alb Da­ri­usz, 249,42 lei, www.ka­len­da.ro

Set de 2 me­se de ca­fea cu su­pra­fa­ţă gri şi tur­coaz, 273,6 lei se­tul, www.pre­mi­um­xl.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.