Fă­ră plas­tic

Casa si Gradina - - REVISTELE VERII -

Plas­ti­cul ne in­va­de­a­ză mă­ri­le și oce­a­ne­le, ne otră­vește pă­să­ri­le și peștii și ne ajun­ge în far­fu­rie. Ce so­luții avem ca să scă­păm de mi­li­oa­ne­le de to­ne de deșeuri ne­de­gra­da­bi­le și ce poa­te fa­ce fi­e­ca­re din­tre noi pentru a nu de­ve­ni par­te din pro­ble­mă aflați din re­vis­ta Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic de iu­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.