Sport și nu­triție

Casa si Gradina - - REVISTELE VERII -

Cea mai in­te­re­san­tă re­vis­tă de să­nă­ta­te și îngri­ji­re, Ioa­na Fit&Ca­re, îți pre­zin­tă in­for­mații din do­me­niu și te aju­tă să-ți cre­e­zi un stil de viață echi­li­brat, în ca­re spor­tul și nu­triția ocu­pă un loc de cin­ste. Ci­tește in­ter­vi­uri cu ve­de­te, spor­ti­vi sau me­dici, dar și ar­ti­co­le des­pre cum să fii în for­mă, ca­re sunt ce­le mai bu­ne di­e­te și ce ți­nu­te ți se po­tri­vesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.