ALE­GE ACCESORIILE MELI MELO DE­CO pentru va­ra ta ex­traor­di­na­ră

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE - PRODUCŢIE: Oa­na Mo­no­ran

Mo­men­te­le pe ca­re le aştep­ţi cu încânta­re, din pri­me­le cli­pe ale di­mi­ne­ţi­lor scăl­da­te în ra­ze­le soa­re­lui, se­ri­le cal­de în com­pa­nia pri­e­te­ni­lor, toa­te de­vin amin­tiri co­lo­ra­te, de ne­pre­ţu­it.

Con­tu­ruri fi­ne tra­sa­te cu de­li­ca­tețe, va­ză al­bă cu mo­del flo­ral, 89,99 lei

Descoperă-ți re­fle­xia în lu­mi­na cal­dă a ano­tim­pu­lui pre­fe­rat. Oglin­dă cu ra­mă din lemn, 249,99 lei

Expri­mă-ți sti­lul chiar de la in­tra­rea în casă! Co­vor pentru prag, cu im­pri­meu tro­pi­cal, 59,99 lei

To­nuri vii ca­re să îți ghi­de­ze pașii. Co­vor cu im­pri­meuri ge­o­me­tri­ce, 119,99 lei

Înce­pe zi­ua cu o ca­fea bu­nă și la­să ra­ze­le soa­re­lui să îți inun­de ca­sa. Ca­nă cu ca­pac și lin­gu­riță, 29,99 lei

Se­ri­le de va­ră de­vin me­mo­ra­bi­le prin at­mos­fe­ra pe ca­re reușești să o cre­e­zi. Lu­mâna­re, 24,99 lei

Un fe­li­nar co­chet, din lemn și me­tal, pentru co­lțul tău pre­fe­rat din li­ving sau gră­di­nă, 249,99 lei

Li­mo­na­dă aro­ma­tă în fi­e­ca­re zi a ve­rii! Re­ci­pi­en­tul să fie pe mă­su­ra pof­tei (4 li­tri)! 49,99 lei

Impri­meul se­zo­nu­lui? Opri­tor pentru ușă cu mo­del cu frun­ză tro­pi­ca­lă, 49,99 lei

Culori vi­bran­te, ca să îți bu­cu­re pri­vi­rea. Per­nă ta­bu­ret cu print tro­pi­cal, 199,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.