Pentru un somn li­niștit

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Noi­le ru­lo­uri pentru fe­res­tre de man­sar­dă sunt dis­po­ni­bi­le și în Ro­mânia, fi­ind par­te din cea de-a treia co­le­cție pentru co­pii, în ca­re Dis­ney a co­la­bo­rat cu pro­du­că­to­rul de fe­res­tre de man­sar­dă, VELUX, pentru a crea o se­le­cție de ru­lo­uri ce întru­chi­pe­a­ză per­so­na­je­le lor fa­vo­ri­te din de­se­ne­le ani­ma­te. Sunt fa­bri­ca­te din ma­te­ria­le OEKO-TEX®, re­zis­ten­te la praf, și con­fe­ră întu­ne­ric în pro­po­rție de 99,9%, pre­cum și po­si­bi­li­ta­tea de con­tro­la­re a lu­mi­nii ca­re intră în încă­pe­re. www.velux.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.