Extin­de­re

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Ca par­te a an­ga­ja­men­tu­lui său față de Ro­mânia, Bos­ch a de­cis să își ex­tin­dă ac­ti­vi­tăți­le de producție și pentru sec­to­rul bu­nuri de larg con­sum. BSH Elec­tro­cas­ni­ce a achi­ziți­o­nat re­cent un te­ren de 40 de hec­ta­re pentru con­stru­i­rea unei fa­brici de mașini de spă­lat în Si­me­ria. În ur­mă­to­rii ani, com­pa­nia va in­ves­ti apro­xi­ma­tiv 110 mi­li­oa­ne de eu­ro în acest proi­ect. BSH va de­ma­ra anul aces­ta con­stru­cția unei ha­le de producție, pre­cum și a unui cen­tru lo­gis­tic și a unei clă­diri de bi­ro­uri. BSH Elec­tro­cas­ni­ce plă­nu­i­ește să înce­a­pă pro­du­cția de mașini de spă­lat în Si­me­ria în 2020. www.bos­ch.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.