Pof­tă de ar­mo­nie

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

De­nu­mit exo­tic Inspi­ra­go, res­tau­ran­tul din cen­trul Bu­cu­rești­u­lui pro­mi­te o at­mos­fe­ră fri­en­dly, mânca­re gă­ti­tă cu pro­du­se fă­ră adi­ti­vi și o in­fu­zie de ener­gie ca­re de­vi­ne in­spi­rație pentru viață. Arhi­tec­tu­ra cla­si­că se com­bi­nă ar­mo­ni­os cu de­ta­li­i­le mo­der­ne, iar efec­tul ge­ne­ral es­te de re­la­xa­re. Vi­no pe Bu­le­var­dul Ioan Cu­za Nr. 5A sau intră pe www.inspi­ra­go.ro pentru a gus­ta ori­ce îți fa­ce cu ochi­ul din me­ni­ul ati­pic!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.