PROFESIONIȘTI ÎN CU­LOA­RE

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Vop­se­le­le pe ba­ză de apă, pentru interior, din ga­ma Du­lux Tra­de de la Akzo No­bel se re­mar­că prin ca­pa­ci­ta­tea ma­re de aco­pe­ri­re, us­ca­re ra­pi­dă și as­pect ca­ti­fe­lat. Ale­ge cu­loa­rea pre­fe­ra­tă din pa­le­ta­rul Du­lux, iar cu ba­ze­le Dia­mond Eggshell, Du­ra­ble Flat Matt sau Dia­mond Matt, pe­reții ca­sei ta­le vor avea un de­sign spec­ta­cu­los, cu înalt grad de lu­mi­no­zi­ta­te și in­ten­si­ta­te a cu­lo­rii. www.du­lux.ro

Re­a­li­za­rea unui pei­saj în sti­lul lui Van Go­gh ne­ce­si­tă ma­re înde­mâna­re și spi­rit de ob­ser­vație. Ana­li­ze­a­ză-i cre­ația, iar apoi înce­ar­că să-i ur­me­zi teh­ni­ca pe o pânză. Doar după ce reușești să pic­te­zi pe pânză în sti­lul lui, înce­ar­că să faci ce­va...

Cum­pă­ră doar cu­lo­ri­le de ba­ză; din ele, prin ames­te­ca­re, poți obți­ne foar­te mul­te nua­nțe. La achi­ziție, ia în cal­cul o can­ti­ta­te ma­re de alb. Deși pe­re­te­le pa­re foar­te co­lo­rat întot­de­au­na, obți­ne­rea nua­nțe­lor ne­ce­si­tă alb pentru des­chi­de­rea cu­lo­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.