Co­pi­lul bo­te­zat du­pă Re­ge­le Mi­hai are ne­voie de aju­tor

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

O jur­na­lis­tă din Si­biu are ne­voie de aju­tor, du­pă ce fi­ul său, Mi­hai, în vârstă de doar șa­se luni, a fost diag­nos­ti­cat cu o ma­la­die crun­tă: ami­o­tro­fie spi­na­lă. Cu alte cu­vin­te, Mi­hai nu es­te pro­gra­mat să se miște. Dra­ma aces­tei ma­me a fost ex­pli­ca­tă chiar de ea, într-o po­ves­te pe ca­re nu și-o do­rea să o scrie ni­ci­o­da­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.