Bi­ro­crația su­fo­că me­di­cii de fa­mi­lie

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

La fi­e­ca­re înce­put de an șco­lar, pă­ri­nții sunt puși în si­tuația de a aler­ga la ca­bi­ne­tul me­di­cu­lui de fa­mi­lie, ca să scoa­tă, pen­tru odras­la ca­re mer­ge la creșă, gră­di­niță, școa­lă sau li­ceu, tot fe­lul de ade­ve­ri­nțe, una mai năs­trușni­că de­cât alta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.