Pes­ta por­ci­nă, în Par­la­ment

Cotidianul - - PRIMA PAGINA -

Toa­te pro­du­se­le ali­men­ta­re adu­se de ce­tă­ţeni din Re­pu­bli­ca Mol­do­va sau din Ucrai­na sunt con­fis­ca­te la punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei din ju­de­ţul Bo­toșani. Mă­su­ra dras­ti­că a fost lua­tă pen­tru a evi­ta răs­pândi­rea pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne, pro­du­se­le fi­ind dis­tru­se sub ochii pro­pri­e­ta­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.