Nem jó, ahogy a románt oktatják

Lesújtó eredményeket mutat a román nyelv ismeretének állapotáról szóló kutatás

Csíki Hírlap - - AKTUÁLIS - MOLNÁR RAJMOND

Hargita Megye Tanácsa, a megyei tanfelügyelőség, a Hargita Megyéért Egyesület, valamint a Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ 2017 októbere és decembere között a román nyelv ismeretének állapotáról, illetve megtaníthatóságának és megtanulhatóságának lehetőségeiről végzett kérdőíves kutatást Hargita megye iskoláiban.

Afelmérést magyar ajkú hetedik és tizenegyedik osztályos tanulók, azok szülei és román tanárai körében végezték. A megbízott munkacsoport 833 tanuló, 799 szülők és 136 román szakos tanár által kitöltött kérdőív adatait összesítette. A jelentést és az eredményeket sajtótájékoztatón ismertette pénteken Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ferencz-Salamon Alpár megyei tanácsos, az oktatási szakbizottság elnöke, valamint Bartolf Hedvig tanfelügyelő, aki a kutatást is koordinálta. A több mint hatvan oldalas tanulmányból kiemelték a fontosabb felvetéseket, kérdéseket és az azokra adott válaszokat. A téma most különösen aktuális, hiszen lapunkban is beszámoltunk a nagyon gyenge nyolcadikos abszolváló, illetve érettségi eredményekről, amelyet sok végzős a román nyelv és irodalom vizsga miatt bukott el.

Hogyan látják a tanulók?

A tanulókra vonatkozó első kérdésben azt vizsgálták, hogy azok mit tartanak erősségüknek a román nyelvismeretüket tekintve. A válaszadók 43 százaléka az írást jelölte be a megadott válaszlehetőségek közül, a folytonos beszédet csupán 17 százalékuk választotta. Arra a kérdésre, hogy meglátásuk szerint mit hasznos megtanulniuk a román nyelvből, a tanulók többsége a szabad kifejezésmódot választotta, illetve a „megértetni magukat minden helyzetben” válaszlehetőséget.

„Illik tudni”

„Nincs lehetőségük gyakorolni az élő nyelvet” – a tanulók 46 százaléka jelölte be ezt a válaszlehetőséget, a „Hogy érzed, mi akadályoz a román nyelv megtanulásában?” kérdésben. Azt is sokan bejelölték, hogy egyszerre túl sokat akarnak megtanítani nekik az iskolai tananyagban. Miért szükséges jól tudni románul beszélni? – erre a kérdésre a nagy többség két válaszlehetőséget adott meg: az egyik, hogy ahány nyelvet ismersz, annyi ember vagy, a másik pedig, hogy illik tudni, mert ez Románia hivatalos nyelve. Arra a kérdésre, hogy mit tehetnek azért, hogy jól megtanulják a nyelvet, a legtöbb tanuló azt választotta, hogy törekszik az iskolában figyelni, dolgozni. Emellett, hogy igyekeznek keresni a lehetőséget románul megszólalni.

A szülők véleménye

A szülőket arról kérdezték, hogy a gyerekeik a magyar, a román vagy az angol nyelvet szeretik-e jobban. A magyar után az angolra voksoltak a legtöbben. A szülők döntő többsége (90 százalék) szerint a gyerekeiknek leginkább csak az iskolában van lehetőségük a román nyelvet használni. A szülők szerint főképp azért hasznos térségünkben élő magyar ajkú gyerekeknek megtanulni a román nyelvet, hogy később meg tudják értetni magukat minden helyzetben, illetve, hogy szabadon ki tudják fejezni magukat – derült ki a nekik szerkesztett utolsó kérdésből.

Pedagógusokat is kérdeztek

A román nyelv és irodalom szakos pedagógusoknak feltett kérdésekből kiderült, hogy a tanárok szerint főképp azért szükséges, hogy tanítványaik tudjanak románul, mert szeretnék, ha tanítványaiknak sikerülne az abszolváló/érettségi vizsgájuk, illetve, hogy itthon tudjanak boldogulni. Érdekesség, hogy a tanárok szerint is főképp két tényező akadályozza a tanulókat a nyelv elsajátításában: az egyik, hogy nincs lehetőségük az élő nyelvet gyakorolni, a másik pedig a leadandó tananyag hatalmas mennyisége. Arra a kérdésre, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy javuljon a tanítványaik román nyelvtudása, nagy többségében úgy vélték, folyamatosan kell keressék a hatékony nyelvtanítás módszereit, továbbá, hogy törekedniük kell a diákok motiválására e téren.

Fontosabb következtetések

A kutatás fontosabb következtetései: a tanulók nem kedvelik a román nyelvet, ennek pedig az az oka, hogy csak a tanórákon van lehetőségük gyakorolni azt, túl sok az elvárás az iskolában, vizsgákon egyaránt, a nyelvtanulásban nincs sikerélményük, nem érdekes a mód, ahogyan tanítják a románt. A válaszadók szerint a tanulók szívesebben tanulják az angol nyelvet, mert hozzáférhetőbbek angol órákon a tanulási tartalmak, módszerek. A tanulóknak legnagyobb gondjuk a beszélt román nyelvvel van, mivel az írásbeli feladatoknak eleget tudnak tenni, beszélni viszont nagy többségük már nem tud.

Javaslatokat is megfogalmaztak

A tanulmány javaslatokat is megfogalmaz a döntéshozóknak a probléma orvoslására. Az egyik javaslat, hogy szervezzenek továbbképzéseket az olyan tanítók és tanárok részére, akik magyar ajkú gyerekeknek ta- nítják a román nyelvet. További javaslat, hogy szervezzenek román nyelvtáborokat elemista és gimnazista tanulók részére vakációkban, illetve szervezzenek legalább egyhetes román nyelvű csereprogramokat térségünkben élő elemista, felső tagozatos, középiskolás magyar ajkú gyerekek és román anyanyelvű gyerekek számára. Tegyék elérhetővé, hogy a tanulók költségtérítés nélkül, játékosan tanulják az élő nyelvet. Mindemellett Hargita Megye Tanácsának honlapján legyen elérhető egy platform, amely interaktív feladatokkal segíti a román nyelv megtanulását a térségünkben.

A hipotézis beigazolódott

„Fontos, hogy a jelentés eredményeit figyelembe vegyék a bukaresti döntéshozók, ugyanis világos, hogy komoly változtatásokra van szükség” – húzta alá a sajtótájékoztatón Borboly Csaba megyei tanácselnök, aki nyomatékosította, felkéri a döntéshozókat, hogy vegyék figyelembe a sajátos székelyföldi helyzetet. Bartolf Hedvig tanfelügyelő szerint a felmérés bevezetőjében megfogalmazott hipotézisek beigazolódtak. Azt is kiemelte, tény hogy a megyénk tanulói elégtelen mértékben beszélik a román nyelvet, amely egyre inkább a közbeszéd témájává válik, mivel lehangolóak a román abszolváló és érettségi eredmények. Ferencz-Salamon Alpár megyei tanácsos, az oktatási szakbizottság elnöke jelezte, bár a megyei tanácsnak nincs közvetlen hatásköre a közoktatással kapcsolatban, mégis foglalkoznak a témával, hisz fontos és sokakat érintő témakör.

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Hargita megyébe látogató Dolj megyei román iskolások. Diákcsereprogram mint nyelvtanulási lehetőség

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.