Csíkszeredai küldöttség Esztergomban

Csíki Hírlap - - AKTUÁLIS - DOBOS LÁSZLÓ

Tamás József ( 1868- 1931) építészre, a madé falvi Siculicidium- emlékmű tervezőjére emlékeznek holnap délután Esztergomban. A csíkszeredai születésű építész síremlékén, az esztergom-belvárosi temetőben leplezik le Bara Barnabás csíkszeredai szobrászművész alkotását. A bronzdombormű készítését a Csíkszeredai Turul-1764 Egyesület kezdeményezte, és hazai, illetve anyaországi összefogással valósult meg. A kedden 17.30 órakor kezdődő ünnepségen Csíkszeredát Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Salamon József, a Turul Egyesület elnöke képviseli. Az ünnepségen a két székelyföldi meghívott mellett beszédet mond Romanek Etelka, Esztergom polgármestere, dr. Bárdos István művészettörténész és Koditek Pál, az Esztergom Barátai Egyesület elnöke, a sírboltot és a domborművet pedig megáldja Lesták Zoltán, az esztergomi Szent Péter és Pál plébánia diakónusa.

Síremlékmentési akciónk

Sikerrel járt a 6 évvel ezelőtt a Csíki Hírlap által felvállalt sír- emlékmentési akció. A madéfalvi Siculicidium-emlékmű tervezőjének, a Csíkszeredában született és Esztergomban eltemetett Tamás József síremléke lebontásra volt ítélve. A csíkszeredai Salamon János kezdeményezte a megmentést, a síremlék csíki és anyaországi összefogás eredmé- nyeként megmaradt, Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta a temetőkről szóló rendeletét, és Tamás József bekerült az Esztergom története szempontjából jelentős szerepet játszó személyek névsorába. A sírmegmentés, illetve Tamás József emlékének ápolásával Salamon és a Turul Egyesület mel lett Erdélyben fontos szerepet vál laltak a Szent György Lovagrend délerdély i nag ypriorátusának vezetői, a gyergyószentmiklósi dr. Jeszenszky Géza és a csíkszeredai Abrudbányai Sándor, Esztergomban pedig lovagtársuk, dr. Bárdos István művészettörténész, valamint Tétényi Éva, Esztergom korábbi polgármestere.

Emléktábla és dombormű

Tamás József születésének 150. évfordulója alkalmából idén februárban emléktáblát avattak Madéfalván, holnap domborművet lepleznek le Esztergomban, augusztus 2-án, a csíkszeredai városnapok részeként pedig emléktáblát és domborművet helyeznek az egykori szülői háza helyén álló Nagy István Művészeti Középiskola falára. Meg nem erősített hírek szerint Esztergom önkormányzata ezekben a napokban szándéknyilatkozatot tervez Csíkszereda és Esztergom testvértelepüléssé válásáról.

FOTÓ: SALAMON JÁNOS

A madéfalvi Siculicidium-emlékmű tervezőjének síremléke

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.