MBTI-teszttel a jobb önismeretért

Kelet-Közép-Európában még nem közismert, pedig pályaválasztásnál is nagy hasznunkra lehet

Erdélyi Napló - - ÉLETMÓD - KÁDÁR HANGA

Ismerd meg önmagad, és könnyebb lesz számodra előnyös döntéseket hozni – halljuk sokszor ismerősöktől, terapeutáktól. De sokan vagy nem adunk hitelt a szavaiknak, vagy nem tudjuk, hogyan elemezhetnénk önmagunkat. A Myers– Briggs-típuselmélettel még azt is megtudhatjuk, milyen szakma illik a személyiségünkhöz.

AMyers–Briggs-féle (röviden MBTI) személyiségtesztet még a második világháború idején állították össze. KeletKözép-Európában azonban máig nem tett szert jelentős népszerűségre, pedig a hétköznapi embernek is sokat segíthet természete megértésében. Mára közhelynek számít, hogy a modern ember egyik legnagyobb problémája az önmagára figyelés hiánya. Viszont minél behatóbban ismerjünk saját személyiségünket, annál könnyebben hozunk olyan döntéseket, amelyek a kelletlen társadalmi elvárásoktól függetlenül boldoggá teszik a hétköznapjainkat.

Az MBTI-tesztet Katherine Briggs és lánya, Isabel Myers dolgozta ki a nagy szakmai tekintélynek örvendő Carl Gustav Jung elméleteire alapozva: a típusindikátor az alapján állapítja meg személyiségtípusunkat, hogy hogyan viselkedünk konkrét élethelyzetekben.

Kiábrándultságunk oka önismerethiány is lehet

Az elmélet négy jellemző tulajdonság mentén határozza meg a személyiséget, amelyeket az angol megfelelőjük kezdőbetűivel rövidítve használnak. Így a teszt során kiderül, hogy inkább introvertáltak (I) vagy extrovertáltak, tehát kifelé vagy befelé forduló személyiségek vagyunk, érzékelők (S) vagy intuitívak (N), gondolkodók (T) vagy érzők (F), illetve megítélők (J) vagy észlelők (P). Ezek mellé számértéket is kapunk, amely azt mutatja, hogy az adott szélsőséges személyiségtípus csoportjának tipikus jellem- zői nagyjából hány százalékban jellemzőek ránk. Az introvertált– extrovertált ellentétpárt a tartózkodó–társaságkedvelő ellentétpárra fordítják. Az érzékelő–intuitív ellentétpár esetében az érzékelők a világ konkrét jelenségeire érzékenyebbek, azaz arra, ami az érzékek által észlelhető és kívülről adott, míg az intuitívak arra, hogy a környezetükből kapott információk bennük milyen összefüggéseket, asszociációkat hagynak, teremtenek. Ugyanakkor az érzők inkább ösztönös beállítottságúak és az érzéseikre hallgatnak, a gondolkodók viszont a logikus gondolkodást részesítik előnyben dön- téseiknél. A megítélők pedig szeretik, ha a dolgok egyértelműen kategorizálhatóak, amely alapján gyorsan lehet dönteni bizonyos helyzetekben, míg az észlelők inkább a hosszas megfontolásban hisznek. Számos szakma berkeiben elvárt tulajdonság a matematikailag tökéletesen kiszámítható, erősen kontrollált döntéshozói képesség, és sokan nem értik, hogy miért fásulnak bele ideje korán a munkájukba, s bár ezek a tesztek teljes lélektani diagnózist nem tudnak felállítani, segíthetnek megérteni a mindennapi fejtöréseket okozó problémák gyökerét.

Az idealistáknak nem való a hajsza

Mára az internet számos amatőr személyiségtesztet kínál a pszichológiai témák között előszeretettel böngészőknek. Legtöbb azonban hozzá nem értő kezek által készült, és sokszor olyan eredményeket kínál, amelyek fölösleges fejfájást okoznak a naivabbaknak.

A 72 és 82 kérdéses MBTIteszteket azonban könnyedén megtaláljuk a weben, ezeket pe- dig még a pszichológiai karok oktatói is diákjaik figyelmébe ajánlják. Ne lepődjünk meg, ha a teszt kitöltése után furcsa betűkombinációt kapunk, az ugyanis a fentiekben említett kategóriákat jelöli, mivel a teszt minden kitöltőjét négy kategóriába sorolja, amelyek aztán attól függően is változhatnak, hogy az adott jellemcsoport mennyire domináns a személyiségünket illetően. Példá- ul ha eredményként azt kapjuk, hogy az INFJ csoportba tartozunk, az azt jelenti, hogy az első két betű által jelölt jellemvonás a legdominánsabb az esetünkben, azaz itt egy intuitív, befelé forduló személyről van szó.

A teszt után ugyanakkor hoszszas, részletes és könnyen ért- hető magyarázatot kapunk az eredményt illetően, ráadásul azt is megtudhatjuk, az adott személyiségtípus a világ össznépességét tekintve milyen gyakran fordul elő, illetve hogy nőkre vagy férfiakra jellemző inkább.

A személyiségjegyek hoszszas elemzése mellett részletes listát kapunk arról is, hogy személyiségünknek milyen hivatás felel meg a legjobban, és

Az MBTI-tesztet Katherine Briggs és lánya, Isabel Myers dolgozta ki Carl Gustav Jung elméleteire alapozva: a típusindikátor az alapján állapítja meg személyiségtípusunkat, hogy hogyan viselkedünk konkrét élethelyzetekben.

a magánéletünkben milyen hibákra kell odafigyelnünk, amelyek megnehezítik a mindennapi kapcsolatainkat. Ha például valaki a teszt kitöltése után az ENFJ csoportba kerül, annak nem ajánlják a komoly hajszával járó autóversenyzői, számítógépes szakemberi, programozói, sofőri pályát, annál inkább a szerkesztői, színészi, tanácsadói, tanári hivatást. Ugyanakkor mindegyik típust egy összefoglaló, könnyen megjegyezhető névvel láttak el a betűkombináció mellett. Így például a csendes, alapos, megfontolt, megbízható ISTJ-ket felügyelőknek hívják, az INTP-ket építészeknek. A kategória neve mellett olyan összefoglaló, jellemző tulajdonságot is kap a teszt kitöltője, amely jelentősen uralja a mindennapi döntéseit. Így az INTPépítészek racionalisták, de a tanári, írói vagy pszichológusi pályára alkalmas személyek többnyire idealisták. Léteznek 4 és 20 kérdésből álló gyorstesztek is, de ezek alapján nem kapunk kielégítően részletes és többnyire valós elemzést. Ezért ajánlott inkább a 72 és 82 kérdéses változatokat kitölteni, amelyek a www.lelektanitipusok.hu oldalon találhatóak meg.

FORRÁS: PIXABAY.COM

A teszttel többek közt azt is megtudhatjuk, milyen hibákra kell odafigyelnünk kapcsolatainkban

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.