Helytelen a román nyelv oktatása

Erdélyi Napló - - HÉTRŐL HÉTRE -

Hargita megyében a közelmúltban végzett kutatás eredményei szerint a román nyelv nem megfelelő oktatása miatt nem tanulnak meg kellőképpen románul a székelyföldi diákok. A kutatást végző munkacsoport 833 tanuló, 799 szülő és 136 román szakos tanár által kitöltött kérdőív adatait összesítette. Ezek alapján fogalmazott meg következtetéseket és tett javaslatokat. A kutatás szerint a magyar nyelvi környezetben felnövő tanulók nem kedvelik a román nyelvet. Ezt csak az iskolai órákon gyakorolhatják, és ehhez mérten túlzottak az elvárások az iskolában és a vizsgákon egyaránt. A kutatás készítői kifogásolták, hogy a nyelvoktatás módszertana nem teszi érdekessé a tananyagot, és a gyermekeknek nincs sikerélményük a román nyelv tanulása közben. A tanulmány szerint a székelyföldi magyar gyermekek szívesebben tanulnak angolul, mert ezt érdekesebbnek tartják, és az angol nyelv tanulása során sikerélményekben is részesülnek. A diákok a román nyelvű írásbeli követelményeknek többnyire eleget tudnak tenni, többségük viszont nem tud vagy nem mer románul beszélni. A felmérést közzé tevő Csíki Hírlap Borboly Csabát, a Hargita megyei önkormányzat elnökét is idézte, aki fontosnak tartotta, hogy a bukaresti döntéshozók vegyék figyelembe a jelentés eredményeit, és a sajátos székelyföldi helyzet ismeretében változtassanak a román nyelv oktatásának a rendszerén.

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.