Coc re­gal

Femeia - - FRUMUSEțE -

Sim­pli­ta­te și ele­ga­nță sunt do­uă cu­vin­te ca­re de­fi­nesc acest tip de coc ușor de fă­cut.

Mod de re­a­li­za­re: Pă­rul tre­bu­ie foar­te bine întins cu pla­ca mai întâi. Împar­te pă­rul în trei pă­rți, do­uă în față și la­te­ra­le, și una în spa­te. Strânge pă­rul de la spa­te în coa­dă, apoi întoar­ce vârfu­ri­le și prin­de-le sub ce­a­fă, du­pă ca­re apli­că fi­xa­tiv și tra­ge de ace­as­tă bu­clă for­ma­tă. Ia ce­le do­uă șu­vițe de păr, întin­de-le pes­te coc una pes­te alta și prin­de-le sub păr.

Fi­xa­tiv Ba­tis­te, 21 lei Pla­că de păr Phi­lips Mois­tu­re Pro­tect, 399 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.