10

Femeia - - FRUMUSEțE -

Când nu ai po­si­bi­li­ta­tea unui ma­saj pro­fe­si­o­nist, fă-ți sin­gu­ră un ma­saj ușor. Pu­ne în pal­me câte­va pi­că­turi de ulei de ma­saj și înce­pe să-ți fră­mânți mușchii încor­dați ai ume­ri­lor, apoi gâtul, cu mișcări as­cen­den­te, du­pă ca­re scal­pul, fo­lo­sind doar bu­ri­ce­le de­ge­te­lor, dar ma­sând ener­gic. Acest ma­saj alun­gă obo­se­a­la, te învi­o­re­a­ză și es­te ex­trem de util pen­tru de­ten­si­o­na­rea mâi­ni­lor, mai ales pen­tru cei ca­re lu­cre­a­ză mult la com­pu­ter. În plus, ulei­ul va hi­dra­ta pi­e­lea mâi­ni­lor și o va ca­ti­fe­la. Cinci mi­nu­te de ma­saj sunt ma­gi­ce pen­tru sta­rea între­gu­lui corp. Pen­tru a re­du­ce ten­si­u­nea pi­ci­oa­re­lor, ru­le­a­ză sub tal­pă o min­ge de te­nis.

Cre­mă de mâini Inten­si­ve Ca­re, Ni­vea, 10 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.