11 12

Femeia - - FRUMUSEțE -

Hi­dra­ta­rea per­fec­tă a mâi­ni­lor

Cre­ma de mâini e sfântă pen­tru me­nți­ne­rea mâi­ni­lor ca­ti­fe­la­te, dar nea­pli­ca­tă cu con­sec­vență nu poa­te fa­ce ma­re lu­cru. Sfa­tul meu es­te să-ți pui pe chi­u­ve­ta băii un să­pun li­chid de spă­lat pe mâini și o loți­u­ne hi­dra­tan­tă, am­be­le cu pom­piță pen­tru a fi ușor să le fo­lo­sești. Iar de fi­e­ca­re da­că când te spe­li pe mâini apli­că și cre­ma hi­dra­tan­tă.

Șam­pon us­cat pen­tru ur­ge­nțe

Nu spa­lă, dar ab­soar­be gră­si­mea și îi dă vo­lum pă­ru­lui. În doar 2-5 mi­nu­te, pă­rul ca­pă­tă as­pect de proas­păt spă­lat, fă­ră să fo­lo­sești ni­ci­un strop de apă. Es­te ide­al când pă­rul tre­bu­ie să ara­te foar­te bine, dar nu ai timp de o șam­po­na­re. Ba, mai mult, coa­fu­ra re­zis­tă mai bine. Mu­lți hair­sty­liști îl fo­lo­sesc în pre­zen­tă­ri­le de modă și pen­tru a da fo­rță coa­fu­rii. Pu­ne acest pro­dus în tru­sa de frumusețe și fo­lo­sește-l între spă­lări!

Șam­pon us­cat

Else­ve Argi­lă Ex­traor­di­na­ră 24,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.