De ce ar tre­bu­ie să țin cont când aleg și fo­lo­sesc un de­ma­chiant?

Femeia - - FRUMUSEțE -

Când ne de­ma­chi­em, nu tre­bu­ie să agre­săm te­nul. Mișcă­ri­le tre­bu­ie să fie cât mai de­li­ca­te și la su­pra­față. Dia­na Man­di­uc, trai­ner Na­tu­rys Ro­mânia, ne re­co­man­dă să ne ale­gem cu gri­jă de­ma­chian­tul, res­pec­tiv un pro­dus ca­re să ai­bă un pH apro­piat de cel al pi­e­lii. Prin­tre sub­sta­nțe­le pe ca­re de­ma­chian­tul nu tre­bu­ie să le co­nți­nă se nu­mă­ră al­coo­lul și in­gre­di­en­te de ori­gi­ne pe­tro­chi­mi­că. Aces­te in­gre­di­en­te vor du­ce în timp la des­hi­dra­ta­rea pi­e­lii și vor ac­cen­tua ri­du­ri­le fi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.