Pe tim­pul ier­nii, de ce in­gre­di­en­te are ne­voie pă­rul? În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, e ade­vă­rat că se spa­lă mai rar?

Femeia - - FRUMUSEțE -

Iar­na sunt in­di­ca­te pro­du­se­le ca­re com­bat că­de­rea pă­ru­lui și îngrășa­rea lui, dar și ce­le ca­re co­nțin in­gre­di­en­te nu­tri­ti­ve. Antoa­ne­ta Stoi­can, hair­sty­list Wel­la Pro­fes­si­o­nals Ro­mânia, ne re­co­man­dă ca în ano­tim­pul re­ce să adău­găm pro­du­se ce hi­dra­te­a­ză pă­rul, res­pec­tiv ulei­ul de mig­da­le, un­tul de shea, ex­trac­tul de rooi­bos și, nu în ul­ti­mul rând, ulei­ul de ar­gan. Ea ne mai re­co­man­dă să nu agre­săm pă­rul când îl us­căm și să evi­tăm șter­ge­rea ra­pi­dă și apă­sa­tă cu pro­so­pul. Pă­rul se spa­lă o da­tă pe săp­tă­mână da­că es­te us­cat, de do­uă ori când es­te nor­mal și de trei ori da­că scal­pul es­te unul gras, iar pă­rul es­te ulei­os.Șam­pon hi­dra­tant Wel­la Pro­fes­si­o­nals, preț 49 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.