Ga­mă de lux

Femeia - - NOUTĂțI -

Far­mec lan­se­a­ză pri­ma ga­mă din seg­men­tul cos­me­ti­ce­lor de lux: Ge­ro­vi­tal Lu­xu­ry. Ce­le 12 pro­du­se re­vo­lu­ţi­o­na­re sunt foar­te con­cen­tra­te și asi­gu­ră be­ne­fi­cii vi­zi­bi­le ime­diat, cu efect de du­ra­tă. Ace­as­tă ga­mă a fost con­ce­pu­tă sub for­ma unui tra­ta­ment com­plex de îngri­ji­re: cu­ră­ţa­re, to­ni­fi­ca­re, hi­dra­ta­re, lif­ting, al­bi­re, an­ti­rid și re­ge­ne­ra­re. Le gă­sești și on­li­ne, pe www.far­mec.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.