Spe­cial pen­tru ză­pa­dă

Femeia - - NOUTĂțI -

Des­co­pe­ră noi­le ten­di­nțe și ce­le mai co­mo­de pe­re­chi de încă­lță­min­te în no­ul ma­ga­zin Ske­chers din AFI Co­tro­ceni! Zeci de mo­de­le de pan­to­fi sport, dar și ghe­te îmblă­ni­te și im­per­me­a­bi­le te aște­ap­tă să le încerci. Vei gă­si ca­la­po­dul ide­al pen­tru ori­ce pi­ci­or, iar in­te­ri­o­rul cu spu­mă cu me­mo­rie îți va asi­gu­ra con­fort. Fo­to: ciz­mă Woo­dland, preț 499 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.