Cum să-mi pro­te­jez pi­e­lea de cu­pe­ro­ză pe tim­pul ier­nii? Cos­me­ti­cia­na mi-a spus că am câte­va va­se spar­te pe ari­pi­le na­su­lui și pe obra­ji.

Femeia - - STARE DE BINE -

(Ca­ri­na, Alba)

Iar­na, din cau­za di­fe­re­nțe­lor de tem­pe­ra­tu­ră la ca­re sun­tem ex­puși zil­nic, es­te po­si­bil ca roșe­ața și vi­nișoa­re­le să se agra­ve­ze. Evi­tați ori­ce tip de ex­fo­li­e­re pen­tru a re­du­ce ris­cul de iri­tație și apli­cați o cre­mă emo­li­en­tă mai gra­să de­cât în res­tul anu­lui. Tra­ta­men­te­le IPL pot du­ce la o ate­nua­re mar­can­tă a roșeții și vi­nișoa­re­lor, iar­na fi­ind ano­tim­pul ide­al pen­tru o ast­fel de pro­ce­du­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.