Prez­bi­tis­mul, foar­te frec­vent

Femeia - - NOUTĂțI -

Du­pă 40 de ani, pu­te­rea de aco­mo­da­re a ochi­lor la fac­to­rii ex­terni se di­mi­nue­a­ză. În Ro­mânia, 45% din po­pu­lație su­fe­ră de ace­as­tă pro­ble­mă de ve­de­re, spu­ne un stu­diu efec­tuat de Len­tia­mo. Afe­cți­u­nea nu se vin­de­că, dar se co­rec­te­a­ză și se con­tro­le­a­ză cu oche­lari de ve­de­re sau len­ti­le de con­tact.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.