Co­ră­bi­oa­re cu cre­veți

Femeia - - POFTĂ BUNĂ! -

4 avo­ca­do 300 g cre­veți de­cor­ti­cați 1 lă­mâie 100 g roșii cher­ry 1 mână de ru­co­la 1 lin­gu­ră cu ulei de măs­li­ne sa­re, pi­per 100 ml mai­o­ne­ză 1 lin­gu­ră cu pes­to de bu­su­i­oc mă­rar ver­de

Taie fruc­te­le de avo­ca­do în ju­mă­tăți, scoa­te sâmbu­rii. Cu­răță de co­ji și stro­pește co­ră­bi­oa­re­le cu ze­a­ma de lă­mâie. Așa­ză-le pe un pla­tou. Taie în ju­mă­tăți roși­oa­re­le și adau­gă-le pes­te ru­co­la. Încăl­zește ulei­ul și pu­ne cre­veții. La­să-i până ca­pă­tă cu­loa­re ro­za­lie și pu­ne-i pes­te ames­te­cul de roși­oa­re și ru­co­la, adau­gă un praf de sa­re, pi­per și ames­te­că ușor. Se­pa­rat, ames­te­că mai­o­ne­za cu pes­to de bu­su­i­oc. Um­ple avo­ca­do cu sa­la­ta de cre­veți, adau­gă o lin­gu­riță cu mai­o­ne­ză și gar­ni­sește cu mă­rar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.