Te lin­gi pe de­ge­te!

Femeia - - NOUTĂțI -

Kau­fland Ro­mânia lan­se­a­ză pri­ma sa mar­că pro­prie fă­cu­tă ex­clu­siv în Ro­mânia, pen­tru ro­mâni, K-Vre­au din Ro­mânia! Ea ofe­ră o va­ri­e­ta­te de pro­du­se pen­tru cei ca­re vor să sa­vu­re­ze din plin gus­tul au­ten­tic ro­mânesc, dar și să se bu­cu­re de rețete ca­re au tre­cut tes­tul tim­pu­lui, cu in­gre­di­en­te de cea mai bună ca­li­ta­te. Vei gă­si de la ali­men­te de ba­ză pre­cum făi­nă, mă­lai, griș, ar­pa­caș, pro­du­se de pa­ni­fi­cație, me­ze­luri, dul­ci­uri, lac­ta­te, su­curi na­tu­ra­le de fruc­te până la pre­pa­ra­te cu spe­ci­fic lo­cal, pre­cum ju­mări, car­ne la gar­niță. În to­tal, pes­te 80 de pro­du­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.