Răs­făț dul­ce la un click dis­ta­nță

Femeia - - NOUTĂțI -

Da­că vrei să-i bu­curi pe cei dra­gi și să-i răs­feți cu ce­va dul­ce, Le­o­ni­das îți ofe­ră ce­le mai fi­ne și ra­fi­na­te pre­pa­ra­te din ci­o­co­la­tă bel­gia­nă. Da­că nu ai timp să mer­gi la ma­ga­zin, poți op­ta ori­când fie pen­tru plat­for­ma on­li­ne, fie pen­tru apli­cația Le­o­ni­das (un­de ai dis­co­unt 10%), dis­po­ni­bi­lă atât pe sis­te­mul Android, cât și IOS, și ast­fel be­ne­fi­ci­e­zi de cea mai ra­pi­dă mo­da­li­ta­te prin ca­re pra­li­ne­le pre­fe­ra­te pot fi achi­ziți­o­na­te sau co­man­da­te de ori­un­de, ur­mând a fi li­vra­te la bi­rou sau aca­să, prin ser­vi­ci­ul ho­me de­li­ve­ry.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.