Ghi­ni­o­nis­tul

Femeia - - EDITORIAL -

O co­me­die au­ten­tic ro­mâneas­că, o cur­să pli­nă de im­pre­vi­zi­bil a unui tânăr ta­len­tat ca­re tre­bu­ie să învețe să se bu­cu­re din nou de via­ţă. Fil­mul adu­ce împreu­nă ac­tori cu greu­ta­te, nu­me con­sa­cra­te ale in­dus­tri­ei mu­zi­ca­le și fi­guri mar­can­te ale show­bi­zu­lui au­toh­ton. În ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le sunt Vlad Lo­gi­gan, Sânzia­na Tar­ţa, Ghe­or­ghe Vi­su și Ra­du Ga­bri­el. Gen: co­me­die

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.