is­tețe, cu­ra­joa­se, iu­bi­toa­re!

O re­vis­tă lu­na­ră pen­tru fe­mei ca ti­ne:

Femeia - - NEWS -

In­for­mații des­pre frumusețe și îngri­ji­re, des­pre ul­ti­me­le ten­di­nțe în modă, des­pre me­nți­ne­rea să­nă­tății ta­le și a fa­mi­li­ei, măr­tu­ri­siri ale ve­de­te­lor și ale fe­mei­lor cu po­vești in­spi­rați­o­na­le de viață, tot ce e mai nou în re­a­li­ta­tea de zi cu zi, toa­te le gă­sești în fi­e­ca­re nu­măr al re­vis­tei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.