Tri­co­ta­je­le, ve­de­te­le se­zo­nu­lui re­ce

Femeia - - SUMAR -

În ace­as­tă iar­nă, de­sig­ne­rii ne-au ui­mit prin co­le­cți­i­le de­di­ca­te tri­co­ta­je­lor: de la cla­si­ce­le car­di­ga­ne, pu­lo­ve­re sau ro­chii la fus­te șic și ac­ce­so­rii ine­di­te. Ia­tă câte­va ți­nu­te ca­re să te in­spi­re pen­tru o ți­nu­tă căl­du­roa­să și în ten­di­nțe! Su­pra­di­men­si­o­nat

Pu­lo­ve­rul su­pra­di­men­si­o­nat es­te par­te­ne­rul per­fect pen­tru o ți­nu­tă ca­sual, în ca­re să te si­mți con­for­ta­bil și fe­mi­ni­nă.

Pu­lo­ver Etic, 129,90 lei

Co­li­er Par­fois, 69,90 lei

Pan­ta­loni din de­nim Re­ser­ved, 119,90 lei Pon­cho BSB, 219 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.