Ci­o­co­la­tă cu dra­gos­te

Es­te afro­di­zia­că, re­du­ce hor­mo­nul stre­su­lui și adu­ce bună dis­po­ziție. In­clu­siv ki­lo­gra­me în plus, când es­te con­su­ma­tă în ex­ces! Când o pui pe pi­e­le însă, nu-i ne­voie să-ți faci gri­ji: aro­ma ape­ti­san­tă te fa­ce ire­zis­ti­bi­lă, iar untul de ca­cao și an­ti­o­xi­dan

Femeia - - SUMAR -

1. Mas­că de ci­o­co­la­tă Mon­tag­ne Jeu­nes­se 7th He­a­ven, 7,99 lei

2. Ce­a­ră Whi­te Cho­co­la­te RICA, 150 lei ser­vi­ciu epi­la­re to­ta­lă în sa­lon

3. Bal­sam pen­tru bu­ze cu unt de ca­cao, Hi­ma­laya, 8 lei

4. Mas­că pen­tru față hi­dra­tan­tă FUSION Cho­co­fi­na, Re­pe­cha­ge, 97 lei

5. Cre­mă de duș cu ex­tract de ca­cao Cho­co­la­te Pas­si­on, Pal­mo­li­ve, 14,21 lei

6. Loți­u­ne de corp cu ci­o­co­la­tă al­bă și că­pșu­ne, Hint of na­tu­re, Avon, 9,99 lei Avon Ca­re,

7. Cre­mă mul­ti­fun­cți­o­na­lă cu unt de ca­cao, 12,99 lei

Avon,

8. Spu­mant de baie cu aro­mă de ci­o­co­la­tă și por­to­ca­lă, 9,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.