Su­pe și ci­or­be cal­de pen­tru zi­le reci

Femeia - - SUMAR -

1 ce­a­pă mi­că 200 g le­gu­me con­ge­la­te (mor­cov, pă­trun­jel) 2 lin­guri cu unt 5 lin­guri cu leuște­an to­cat 1 l su­pă cla­ră de pui sau pa­să­re sa­re, pi­per ne­gru mă­ci­nat

PEN­TRU GĂ­LUȘTE:

1 ou 1 lin­gu­ră cu ulei 6 lin­guri cu griș (apro­xi­ma­tiv) Taie ce­a­pa mă­runt, că­lește-o în untul to­pit. Adau­gă le­gu­me­le con­ge­la­te și la­să-le pe foc până se înmoaie. Pu­ne leuște­a­nul to­cat, su­pa și adu la tem­pe­ra­tu­ra de fi­er­be­re. La­să să clo­co­te­as­că 15 mi­nu­te, ase­zo­nea­ză cu sa­re și pi­per. Pen­tru gă­luște, ba­te bine oul cu o fur­cu­liță. Adau­gă sa­re, ulei și griș trep­tat, până obții un ames­tec omo­gen și pu­fos. Ia cu lin­gu­ra din com­po­ziție și pu­ne gă­luște în su­pă. Fi­er­be-le șap­te mi­nu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.