Aca­să, pe drum, 4 ani te­le­leu

Ele­na Stan­cu și Cos­min Bum­buț, Hu­ma­ni­tas

Femeia - - 30 DI ZILE -

Doi vi­să­tori, ex­plo­ra­tori și cu­ra­joși. Ea jur­na­list, el fo­to­graf, ti­neri și en­tu­ziaști au lă­sat to­tul și au ple­cat pe că­ră­ri­le lu­mii, vânând po­vești in­cre­di­bi­le de viață și ima­gini ne­mai­po­me­ni­te. Trăi­esc fe­ri­ciți într-o ru­lo­tă de cinci me­tri pă­trați. Ace­as­tă car­te es­te un jur­nal de că­lă­to­rie prin ca­re cei doi ne ofe­ră o ima­gi­ne a Ro­mâni­ei pro­fun­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.