Ele­a­nor Olip­hant se sim­te ex­ce­lent

Gail Ho­ney­man, Edi­tu­ra RAO

Femeia - - 30 DI ZILE -

Ele­a­nor Olip­hant, o fe­meie în vârstă de 30 de ani, du­ce o viață sim­plă. Ea poar­tă ace­le­ași hai­ne în fi­e­ca­re zi, mă­nâncă ace­e­ași mânca­re la prânz și cum­pă­ră o piz­za și do­uă sti­cle de vot­că pen­tru we­e­kend, pe ca­re îl pe­tre­ce vor­bind la te­le­fon cu Ma­mi. Lu­mea sa ri­gi­dă es­te întoar­să pe dos încă de la înce­pu­tul ro­ma­nu­lui, iar că­lă­to­ria ca­re ur­me­a­ză es­te, în ace­lași timp, tris­tă și îndu­i­oșă­tor de amu­zan­tă. Car­tea a obți­nut dis­tin­cția Cos­ta Book Awar­ds în Ma­rea Bri­ta­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.