Ion Ca­ra­mi­tru are cel mai înalt or­din ja­po­nez

Femeia - - 30 DI ZILE -

Cel mai im­por­tant or­din ja­po­nez des­ti­nat ce­tățe­ni­lor străini, Ordi­nul Soa­re­lui Ră­sa­re, i-a fost înmânat lui Ion Ca­ra­mi­tru, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Te­a­tru­lui Nați­o­nal „I.L.Ca­ra­gia­le”, pen­tru me­ri­te de­o­se­bi­te în do­me­ni­ul re­lați­i­lor in­ter­nați­o­na­le și al pro­mo­vă­rii cul­tu­rii ja­po­ne­ze. În semn de mu­lțu­mi­re, ac­to­rul a adus un elo­giu ca­li­tăți­lor de ex­ce­pție ale nați­u­nii ja­po­ne­ze, pe ca­re le-a ca­li­fi­cat drept exem­pla­re și dem­ne de ur­mat.

O re­cu­noaște­re bi­ne­me­ri­ta­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.