Cum gândesc ro­mânii

Femeia - - 30 DI ZILE -

Pri­mul stu­diu nați­o­nal com­plex, re­a­li­zat de Hun­ters, ara­tă ca­re sunt tren­du­ri­le în 2018 în mo­dul de viață al ro­mâni­lor și iden­ti­fi­că schim­bări ma­jo­re:  ro­mânii simt ne­voia să se im­pli­ce pen­tru o Ro­mânie mai bună;

 3 din 10 se im­pli­că în acți­uni de vo­lun­ta­riat;

 55% din ro­mâni sunt dis­puși să ac­cep­te un loc de mun­că mai prost plă­tit, dar ca­re să le ofe­re mai mult timp li­ber și mai puțin stres;

 3 din 10 ro­mâni își închid te­le­fo­nul în we­e­kend;

 65% din ro­mâni vor să își înce­ti­neas­că rit­mul alert al vi­eții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.