Cris­ti­na Ne­a­gu, ju­că­toa­rea Eu­ro­pei

Femeia - - 30 DI ZILE -

În urma vo­tu­ri­lor fa­ni­lor în son­da­jul fo­ru­lui con­ti­nen­tal de pro­fil (EHF), un­de au fost no­mi­na­li­za­te no­uă han­dba­lis­te,

Cris­ti­na Ne­a­gu (CSM Bu­cu­rești) a fost ale­a­să ju­că­toa­rea Eu­ro­pei în 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.