Star Wars: Ulti­mii Je­di

Gen: SF, acți­u­ne

Femeia - - 30 DI ZILE -

Sa­ga con­ti­nuă cu ce­le mai îndră­gi­te per­so­na­je, Leia și Lu­ke, dar și cu alți ti­neri în ca­re se tre­zește fo­rța. O no­uă bă­tă­lie între bine și rău, între un­chi și ne­pot, o no­uă tre­zi­re a fo­rței și mis­te­re stră­ve­chi și re­ve­lații șo­can­te des­pre tre­cut ies la ive­a­lă. Efec­te­le spe­cia­le și umo­rul în mo­men­te­le cul­mi­nan­te dau și mai mult far­mec po­veștii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.