Do­rit de ori­ce fe­me

Femeia - - 30 DI ZILE -

Dis­po­zi­ti­vul LU­NA Mini Fo­reo, dis­po­ni­bil în 5 cu­lori, es­te pre­vă­zut cu un sis­te­mul T-So­nic, asi­gu­rând o cu­răța­re pro­fun­dă și efi­ci­en­tă a te­nu­lui. Preț: 617,81 lei, la Do­u­glas

Cat­he­ri­ne De­neu­ve, fer­me­că­toa­re la ori­ce vârstă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.