Ne­gru pe co­vo­rul roșu, pen­tru vic­ti­me­le hă­rțu­i­rii

Femeia - - 30 DI ZILE -

În semn de so­li­da­ri­ta­te cu vic­ti­me­le hă­rțu­i­rii și agre­si­u­nii se­xua­le, dar și pen­tru a atra­ge ate­nția asu­pra aces­tui fe­no­men re­pro­ba­bil, la Glo­bu­ri­le de Aur de anul aces­ta ac­trițe­le au avut un dress co­de unic: ne­grul. Pro­tes­tul la un ast­fel de eveni­ment es­te fă­ră pre­ce­dent. Iniția­ti­va a apa­rți­nut mișcă­rii Ti­me’s Up și a fost pro­mo­va­tă de pes­te 300 de ac­trițe și ve­de­te din in­dus­tria TV și ci­ne­ma­to­gra­fi­că.

Ni­co­le Kid­man, Zoe Kra­vitz, Re­e­se Wit­her­spoon, Lau­ra Dern și Shai­le­ne Woo­dley, pro­ta­go­nis­te­le se­ria­lu­lui „Ma­ri­le min­ci­uni ne­vi­no­va­te“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.