Că­tă­lin Bo­te­za­tu, în lo­cul lui Răz­van Ci­o­ba­nu la „Bra­vo, ai stil!”

Femeia - - 30 DI ZILE -

Răz­van Ci­o­ba­nu, unul din­tre cei mai va­lo­roși cre­a­tori de modă din Ro­mânia, pă­ră­sește show-ul de la Ka­nal D pen­tru a se de­di­ca to­tal bu­si­nes­su­lui său per­so­nal. În lo­cul său vi­ne Că­tă­lin Bo­te­za­tu, ca­re a mai par­ti­ci­pat în tre­cut la emi­si­u­ne, dar în ca­li­ta­te de in­vi­tat. „Con­cu­ren­te­le, dar și cei­la­lți mem­bri ai ju­ri­u­lui vor avea în mi­ne un par­te­ner, un su­sți­nă­tor, un pri­e­ten ca­re însă nu va ezi­ta să ta­xe­ze atunci când va fi ca­zul.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.