Q&A fru­mu­sețe

(Că­tă­li­na, Ora­dea)

Femeia - - SUMAR -

Simp­to­me­le ara­tă că un­ghi­i­le ta­le au ne­voie de hră­ni­re. Oda­tă cu înain­ta­rea în vârstă, ce­lu­le­le ajung să pro­du­că o che­ra­ti­nă de mai sla­bă ca­li­ta­te; ca ata­re, un­ghi­i­le de­vin sen­si­bi­le și se de­te­ri­o­re­a­ză mai ușor când fo­lo­sim la­curi ief­ti­ne, când apa­re o ca­re­nță în or­ga­nism sau când stăm prea mult și prea des cu mâi­ni­le în apă, să­pun, de­ter­gent. Cred că te-ar aju­ta să le ma­se­zi zil­nic cu un ulei spe­cial și, o da­tă la câte­va zi­le, să aplici un lac pro­tec­tor ca­re întă­rește un­ghi­i­le. Înce­ar­că la­cul Jes­si­ca Re­ju­vena­ti­on pen­tru un­ghii us­ca­te, 46 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.