No­u­tăți din fru­mu­sețe

Femeia - - SUMAR -

Răs­față-ți iu­bi­tul cu no­ua aro­mă Mr. Bur­ber­ry In­di­go, în ca­re no­te­le ci­tri­ce și lem­noa­se ce amin­tesc de ae­rul cu­rat de-a lun­gul coas­tei bri­ta­ni­ce se îmbi­nă per­fect într-un par­fum mas­cu­lin și to­nic pen­tru va­ră. Frun­ze­le de vi­o­le­tă, ulei­ul de men­tă, lă­mâia și roz­ma­ri­nul se împle­tesc ar­mo­ni­os și in­ci­tant. Preț: 253 lei/30 ml

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.