Le­cții și voie bună în ta­bă­ră te­ma­ti­că

Femeia - - SUMAR -

Cu pași re­pe­zi, vi­ne va­ca­nța de va­ră, iar cei mici abia aște­ap­tă să se dis­tre­ze. Pe lângă re­la­xa­rea și joa­ca mult aștep­ta­te, îi poți oferi co­pi­lu­lui tău o ex­pe­ri­e­nță com­ple­tă, din ca­re să ai­bă ce învăța, dar în ca­re să își dez­vol­te și noi abi­li­tăți.

Ta­be­re­le „șco­la­re“în ca­re se fac ore la o anu­mi­tă ma­te­rie sunt lă­sa­te în ur­mă și le iau lo­cul săp­tă­mâni­le te­ma­ti­ce, or­ga­ni­za­te în așa fel încât să-i încânte pe cei mici. Pe lângă joa­că, re­la­xa­re, so­cia­li­za­re, ei învață să de­prin­dă abi­li­tăți într-un do­me­niu anu­me, să-și cre­as­că încre­de­rea în si­ne și să-și spo­re­as­că cre­a­ti­vi­ta­tea. Din­tre zeci de ta­be­re de pe piață, am ales doar câte­va exem­ple.

Is­to­rie și mișca­re în aer li­ber

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.