Ac de co­jo­cul țânța­ri­lor

Oda­tă cu in­sta­la­rea ve­rii, își fac apa­riția și țânța­rii, ace­le in­sec­te in­sis­ten­te și ener­van­te ce-ți tul­bu­ră li­niștea unei seri re­la­xan­te în aer li­ber ori tih­na som­nu­lui.

Femeia - - SUMAR -

Exis­tă o mu­lți­me de „ar­me“împo­tri­va lor, dar îi pu­tem ți­ne la dis­ta­nță și cu aju­to­rul unor plan­te pe ca­re le pu­tem plan­ta în ghi­ve­ce fie în bal­con, fie pe te­ra­se sau gră­di­nă. Iar mi­ro­sul aces­to­ra pa­re să ai­bă ac de co­jo­cul țânța­ri­lor. De­co­ra­ti­ve, foar­te co­lo­ra­te și par­fu­ma­te, une­le din­tre plan­te­le și flo­ri­le ve­rii au o ma­re ca­li­ta­te: ace­ea de a ne pro­te­ja de une­le in­sec­te, atât de bâzâi­tul lor in­sis­tent, cât și de înțe­pă­tu­ri­le lor du­re­roa­se și de mul­te ori ines­te­ti­ce. Și da­că une­le flori se tran­sfor­mă într-un scut pen­tru li­niștea se­ri­lor cal­de de va­ră, de ce n-am încer­ca să le plan­tăm? Hai­deți să ve­dem ca­re sunt „ar­me­le“pe ca­re le pu­tem cul­ti­va și ca­re sunt ce­le mai bu­ne tru­curi pen­tru a ne bu­cu­ra de ele între­a­ga va­ră?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.