Dan­sul fri­cii

de dr. Har­ri­et Ler­ner, Edi­tu­ra Po­vești de Pă­pă­die

Femeia - - EDITORIAL -

Anxi­e­ta­tea, fri­ca și ruși­nea chi­nu­i­esc vi­eți­le mul­tor oa­meni. Într-un stil ac­ce­si­bil și foar­te plă­cut, cu umor și sin­ce­ri­ta­te, au­toa­rea ne aju­tă să fa­cem din fri­că un aliat, nu un dușman al vi­eții noas­tre. Cu­ra­jul nu înse­am­nă să nu si­mțim fri­că, ci s-o înfrun­tăm, să n-o mai mas­căm. O car­te ca­re nu te învi­no­vățește, ca­re te fa­ce să te si­mți din nou bine cu ti­ne și cu cei­la­lți, să ieși la lu­mi­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.