Ne­ver­sea

Femeia - - EDITORIAL -

la ma­re! Da­că e va­ră, mer­gem la pla­jă, Fie pen­tru a sta va­lu­ri­le, lua la trântă cu fie pen­tru a ne a-i adul­me­ca mi­ro­sul. fie doar pen­tru va­ră! Bu­cu­rați-vă de

Cel mai ma­re fes­ti­val de pe pla­jă din Eu­ro­pa, 5-8 iu­lie, adu­ce în ace­as­tă va­ră pe li­to­ra­lul ro­mânesc cei mai buni ar­tiști ai mo­men­tu­lui. Pe ce­le 7 sce­ne afla­te în pe­ri­me­trul fes­ti­va­lu­lui vor con­cer­ta: The Script, Scoo­ter, John New­man, Armin Van Buu­ren, Har­dwell, Alan Wal­ker, Ste­ve Angel­lo, Jo­nas Blue, Ste­ve Ao­ki, Red­foo, Ni­na Kra­viz, Pen­du­lum, Ja­mie Jo­nes și mu­lți alții. Timp de pa­tru zi­le și pa­tru no­pți, fa­nii vor avea par­te de ce­le mai in­ten­se apu­suri și ră­să­ri­turi de soa­re acom­pa­nia­te de mu­zi­ca va­lu­ri­lor Mă­rii Ne­gre, dar și de mu­zi­ca ce­lor mai buni DJ ai lu­mii.

Un ce­as într-o „ra­mă“ine­di­tă, un mo­del de mași­nă de cu­sut vin­ta­ge, Me­li Me­lo, 129,99 lei Opriți tim­pul!

Ci­ne ia no­ta 10 la exa­me­nul de ba­ca­lau­re­at pri­mește abo­na­ment gra­tu­it la UNTOLD&NE­VER­SEA, iar ci­ne s-a înscris la exa­me­nul ma­tu­ri­tății pri­mește re­du­ce­re la abo­na­men­te­le pen­tru ce­le do­uă fes­ti­va­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.