Ame­na­ja­re de va­ră

Femeia - - EDITORIAL -

Bri­co De­pôt dă star­tul proi­ec­te­lor de ame­na­ja­re de va­ră și lan­se­a­ză no­ul ca­ta­log cu so­luții in­te­li­gen­te de tran­sfor­ma­re com­ple­tă a băii – poa­te cea mai im­por­tan­tă par­te a ca­sei, pe ca­re o fo­lo­sesc toți mem­brii fa­mi­li­ei și un­de întot­de­au­na e ne­voie de spațiu su­pli­men­tar. În plus, ca­ta­lo­gul vi­ne cu idei și so­luții pen­tru ame­na­ja­rea ar­mo­ni­oa­să și mo­der­nă a ca­sei și gră­di­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.