Pre­gă­tește-ți pi­ci­oa­re­le de va­ră

Femeia - - NOUTĂțI -

Ga­ma strep Su­ga­ring co­nți­ne ce­a­ră cal­dă și ben­zi de­pi­la­toa­re, pen­tru o pi­e­le fi­nă până la 6 săp­tă­mâni, fi­ind efi­ci­en­tă și în ca­zul fi­re­lor scur­te. Epi­la­rea cu za­hăr es­te mai puțin agre­si­vă cu pi­e­lea ta, având ade­re­nță doar la fi­re­le de păr, nu și la pi­e­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.