Stră­lu­ciri sur­prin­ză­toa­re

Femeia - - NOUTĂțI -

Ro­chi­i­le, to­pu­ri­le și ac­ce­so­ri­i­le pli­ne de scli­pi­re pot fi pur­ta­te ori­când în ace­as­tă va­ră, nu doar la oca­zii de­o­se­bi­te, ex­pli­că sti­liștii La Fem­me Ro­mânia. Da­că po­rți ro­chii scur­te cu pai­e­te sau in­ser­turi stră­lu­ci­toa­re, es­te im­por­tant ca aces­tea să nu ai­bă un de­col­teu adânc. Poți gă­si ți­nu­te stră­lu­ci­toa­re în ma­ga­zi­ne­le La Fem­me Ro­mânia din Bu­cu­rești, Pi­tești și Con­sta­nța sau on­li­ne pe la­fem­me.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.